حامیان

معرفی کانونماده  1  کلیات و تعاریف

واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1-1 هيات امنا: اعضای هیات امنا، مجموعه‌ای است متشکل شامل 12نفر كه براساس ماده 5 دستورالعمل فعاليت كانون­هاي­ كارآفريني كشور (ويرايش هشتم، مهر ماه 93)، که از این پس دستورالعمل گفته می­شود، تشكيل می­گردد.

1-2 کانون: مجموعه‌ای است متشکل از کارآفرینان برتر، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه کارآفرینی استان که توسط بازوي اجرايي خود یعنی هيات امناء کانون کارآفرینی استان تشکیل می‌شود.

1-3 کارآفرین: كارآفرين فردي است كه دارای ایده و فکر جدید بوده و با تكيه بر نوآوري، تشخيص فرصت‌ها و پذيرش مخاطره اجتماعی و حیثیتی، با بسیج منابع از طریق فرآیند ایجاد یک کسب و کار، ارزش جديدي را در سطح بنگاه، سازمان، بازار، جامعه يا جهان به وجود مي‌آورد.

1-4 کارآفرینی: به فرآيند مخاطره‌پذيري گفته مي شود كه هسته اصلي آن نوآوري در مديريت كسب و كار، خدمت و محصول بوده و نتجيه آن دستيابي به ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذيري، تحصيل ثروت و ايجاد اشتغال مولد و پایدار با کمک صاحبان ایده، سرمایه، تخصص و دانش می باشد.

1-5 وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

1-6 دفتر: دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

1-7  اداره کل: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

1-8  مدیر کل: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان.

1-9 شورای مرکزی موقت کانون ها: به‌منظور برقراری تعامل و ایجاد هماهنگی بین کانون‌های کارآفرینی سراسر کشور، شورای مرکزی موقت کانون ها تشکیل می گردد.


ماده 2- اهداف كانون

2-1 افزایش توان مدیریتی استان در کمک به شناسایی موانع توسعه کارآفرینی جهت دستیابی به راه­کارهای رفع این موانع.

2-2 هم افزایی و مشارکت حداکثری کارآفرینان در تصمیم‌سازی مدیران ارشد استان در زمینه توسعه کارآفرینی.

2-3 ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی (اقتصادی، اجتماعی و ...) و نهادینه ­سازی فرهنگ آن در استان.

2-4 مشاوره و کمک به تصمیم‌گیری‌های مدیران ارشد استان و افزایش کارايي و تاثیرگذاری تصمیمات اتخاذ شده در زمینه کارآفرینی.

 

ماده 3 وظايف و فعاليتهاي كانون

کانون جهت تحقق اهداف مندرج در ماده 2 این دستورالعمل، برنامه‌ها و فعالیت‌های زیر را دنبال می کند:

3-1 شناسایی، طرح و بررسی موانع کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلق ایده‌، ایجاد کسب و کار، رشد، تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راه­کارهای عملیاتی بهبود وضعیت کسب و کار.

3-2 شناسايي عوامل موثر در توسعه کارآفريني استان.

3-3 بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راه­کارهای عملیاتی به‌منظور تسهیل قوانین و رفع مغایرت‌ها و موانع قانونی موجود، به مدیران مرتبط استانی.

3-4 کمک فکری، اظهار نظرهای مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی موثر به مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های توسعه کارآفرینی.

3-5 ارتباط موثر با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در استان از جمله دانشگاه‌ها، مراکز رشد و موسسات پژوهشی جهت هم ­افزایی ایده ­ها و توسعه کسب کار.

3-6 شناسایی و مستندسازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ساز و کارهای مناسب جهت تعامل مستمر با آن‌ها.

3-7 کمک فکری و مشاوره به مدیران کل استان جهت پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی استان.

3-8 بررسی و تشخیص فرصت‌ها و تهدیدهای کسب و کار در استان با توجه به مزیت‌های نسبي، رقابتی و ساختار صنعت استان و هم‌چنین روندهای فناوری در کشور و جهان.

3-9 ترويج و ارتقاء روحيه و فرهنگ کارآفرينی در جامعه.

3-10 ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای لازم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین استان با هدف توسعه کارآفرینی.

3-11 گسترش آموزش و پژوهش در زمینه ­های کارآفرینی و توسعه آن در استان.

3-12 ارائه گزارش‌های دوره‌ای اقدامات و نتایج مطالعات به اداره کل.


ماده 4  اعضای کانون

ترکیب اعضای کانون به شرح زیر می‌باشد:

4-1 کارآفرينان برتر منتخب در جشنواره‌های کارآفرینی، در حوزه‌های مختلف صنعتی، تولیدی، خدماتی،کشاورزی.

4-2 استادان برجسته و اعضاي هيات علمي دانشگاه­هاي استان كه داراي سوابق علمی و اجرایی در موضوع کارآفرینی باشند.

4-3 نمايندگان تشكل­ها و سازمان­هاي غيردولتي و مردم نهاد  (NGO)فعال استان در حوزه کارآفرینی.

تبصره 1مسئولین،کارشناسان، نمایندگان سازمان­ها و ادارات دولتی، خیرین، سرمایه گذاران و صاحبان ایده، معرفی شدگان از سوی مراکز رشد، پارک­های علم و فناوری، بنیاد نخبگان استان، حسب ارتباط موضوعی جلسات کانون، به پیشنهاد رئیس کانون یا دبیر هیات امنا، می­توانند در جلسه حضور یابند.

تبصره 2  شرایط و نحوه عضویت اعضای کانون، توسط هيات امنا مشخص خواهد شد.

تبصره 3 عضویت افراد در کانون، به پیشنهاد رئیس کانون به دبیر هیات امنا و تصویب اعضای هیات امنا صورت می­پذیرد.

 

ماده 5  رئیس و دبیر کانون:

رئیس و دبیر کانون از بین اعضای غیر دولتی هیات امنا (موضوع بندهای 5-6 و 5-7 ماده 5 دستورالعمل) و توسط هیات امنا انتخاب گردیده و با ابلاغ رئیس هیات امنا منصوب می‌گردند.

 

ماده 6   وظایف رئیس و دبیر کانون:

6-1-ریاست جلسات کانون بر عهده رئیس کانون می‌باشد. در غیاب ایشان، دبیر کانون ریاست جلسه کانون را برعهده خواهد داشت.

6-2-گزارشی از فعالیت‌های انجام شده کانون در جلسات هیات امنا توسط رئیس کانون ارائه می‌شود. در غیاب ایشان، این امر توسط دبیر کانون انجام می پذیرد.

6-3 اعلام گزارشی از درآمدها و هزینه‌های مالی کانون در جلسات هیات امنا و ارایه نسخه مکتوب آن به رئیس هیات امنا توسط رئیس کانون انجام می‌شود.

6-4 دبیری جلسات کانون، تنظیم صورتجلسات و حفظ و نگهداری آن‌ها بر عهده دبیر کانون می‌باشد.


ماده 7  دبیرخانه کانون

7-1  دبیرخانه کانون در محل اداره کل مستقر و جلسات کانون نیز در اداره کل برگزار خواهد شد. در صورت عدم وجود امکانات کافی در اداره کل، دبیرخانه و محل تشکیل جلسات کانون با نظر رئیس کانون مشخص و به اداره کل اعلام خواهد شد.

7-2  جلسات کانون در هر ماه حداقل یکبار تشکیل خواهد شد.

7-3 مصوبات کانون با رای موافق نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار است و باید به امضای حاضرین در جلسه برسد.

 

ماده 8  کارگروه‌های تخصصی

کانون می‌تواند حسب پیشنهاد اعضا و تایید رئیس کانون و یا تشخیص هیات امنا، نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی مورد نیاز جهت "بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و پیشنهادات مطروحه در جلسات کانون، تهیه و تمهید طرح‌های لازم و انجام وظایف دیگری که طبق دستورالعمل بر عهده کانون است"  اقدام نماید.

8-1 این کارگروه‌های تخصصی مرکب از اعضا و عنداللزوم با حضور مشاورین منتخب کانون تشکیل خواهد شد.

8-2 هر کارگروه می‌تواند با تصویب اکثریت اعضای خود برای مشاوره از صاحب نظران دعوت کند.

8-3 مسئول و اعضای هر کارگروه و هم‌چنین عناوین کارگروه‌ها. در جلسات کانون تعیین و توسط رئیس کانون جهت تایید به هیات امنا معرفی خواهد شد.